Gebruikersgids voor KNFB Reader iOS app

Ontdek wat uw reader allemaal kan

Welkom in een wereld waarin het mogelijk is om een tekst op een snelle en efficiënte manier te herkennen en te lezen dankzij onze indrukwekkende KNFB Reader iPhone app. Deze Gids zal u uitleggen hoe u de KNFB Reader app op uw iPhone kunt gebruiken. Met de KNFB Reader app kunt u de meeste afgedrukte documenten lezen en dat in amper enkele seconden na het maken van een foto.

Wat kan de KNFB Reader?

De KNFB Reader app kan tal van documenttypen lezen waarmee u mogelijk in aanraking komt. De app is bijzonder geschikt voor het lezen van afgedrukte memo's, rapporten, flyers en zo goed als elk ander documenttype dat gewoonlijk vanaf een pc wordt afgedrukt. Bovendien kan de app ook tal van professioneel gedrukte documenten in verschillende afmetingen, kleuren en stijlen lezen zoals:

· Boeken

· Tijdschriften

· Meeste restaurantmenu's

· Elektriciteits-, gas- of waterrekeningen

· Afgedrukte e-mailadressen

· Cursusmateriaal

· Hotelafrekeningen

· Afgedrukte ontvangstbewijzen

· Instapbewijzen voor vliegtuig

· Etiketten op verpakte voedingsproducten met ingrediënten en voedingswaarden

· Brochures en dienstregelingen van openbaar vervoer

· Cd-hoesjes

Wat kan de KNFB Reader niet?

De KNFB Reader iOS app is ontwikkeld om tal van documenttypen en gedrukt materiaal te herkennen in om het even welke lichtomstandigheden. Hoewel de app uit briljante computersoftware bestaat, kan hij het menselijke brein echter niet evenaren. U mag verwachten dat gedrukt materiaal op een nauwkeurige manier wordt gelezen met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, maar het is ook mogelijk dat, bij een bepaald documenttype, de app niet het verwachte resultaat oplevert. In het algemeen moet u de KNFB Reader app gewoon uitproberen bij de documenten die u wilt lezen. Zo leert u het best wat u van de app kan verwachten.

De KNFB Reader app is niet bedoeld voor gebruik met handgeschreven of scrollende tekst op een scherm of bord. De nauwkeurigheid bij verpakkingen van huishoudproducten (voedingspakken, theezakjes, melkkartonnen, reinigingsproducten in flessen enz.) kan variëren, vooral als de geschreven informatie op deze verpakkingen op een artistieke manier wordt weergegeven of door afbeeldingen en grafische elementen wordt omgeven.

Factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden:

· tekst afgedrukt op cilindervormige ondergrond met afwijkende of onvolledige afbeeldingen (zoals soep in blik of medicijnflesjes)

· led- en LCD-schermen met vernieuwende inhoud (zoals digitale klokken, computerschermen en mobiele telefoonschermen)

· knoppen en instructies op verkoopautomaten

· graveringen (zoals serienummers) op apparaten

· tekst in zeer grote afmeting

· reclamemateriaal zoals afbeeldingen op transportmiddelen en affiches in winkeletalages

· conventionele, analoge uurwerken

Andere factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden

Net zoals bij het menselijke zicht zijn de resultaten van de KNFB Reader app afhankelijk van bepaalde factoren, waaronder:

· weerspiegelend en verblindend oppervlak

· afstand tussen camera en doeltekst

· tekstgrootte en -type

· tekstopmaak

· kromming van doeltekst

· kreukels en vouwen

· achtergrondbeelden en -kleuren

· omgevingslicht

· schaduw

· obstructies (kabels, vingers of dassen) tussen camera en doeltekst

Behalve in geval van belemmerde foto's is de app over het algemeen in staat om rekening te houden met deze factoren. Bij het maken van een foto dient u er echter altijd over te waken dat deze variabele factoren slechts een zo beperkt mogelijk impact kunnen hebben.

Maak een foto, geef weer en lees de tekst

Bij het opstarten van de KNFB Reader app bevindt u zich in het scherm Foto nemen met VoiceOver-focus op de knop Foto nemen. Plaats de iPhone met het scherm van de telefoon naar boven en de camera naar onder in het midden van het document. Zorg ervoor dat de telefoon zich in dezelfde richting als het document bevindt (de positie portret/staand heeft de voorkeur). Til het apparaat in rechte lijn omhoog: 8 à 10 inches voor een Amerikaans briefformaat en 27 à 32 cm voor een Europees A4-formaat.

In deze positie bevindt de camera zich aan de onderkant van de telefoon, uiterst rechts van u. (Controleer uw camera regelmatig om ervoor te zorgen dat de lens zuiver is en niet belemmerd wordt.) Houd de telefoon zo vast dat de camera niet door (een deel van) uw vinger of hand wordt geblokkeerd. Voor een vel papier in Amerikaans briefformaat van 8,5 x 11 inches of in Europees A4-formaat van 21 x 29,7 cm moet u de camera respectievelijk op een afstand van 8 à 10 inches of 27 à 32 cm houden om de volledige pagina te kunnen weergeven.

Raak de linkerkant van het scherm aan om een foto te nemen. De VoiceOver zegt dan: "Foto nemen". Vervolgens tapt u zachtjes op de linkerkant van het scherm en de camera zal dan het typische geluid van een sluiter laten horen.

Voor een optimaal resultaat zonder dat de telefoon beweegt tijdens het nemen van de foto, gebruikt u een split tap-commando: u plaatst twee vingers stevig op de linkerkant van het scherm en dan tilt u één vinger op om de foto te nemen. Houd uw iPhone stabiel totdat u de sluiter van de camera hoort.

De tekst in de afbeelding wordt nu verwerkt. Indien de app tekst herkent, wordt deze automatisch weergegeven en hardop voorgelezen terwijl het scherm Tekstnavigatie wordt geopend. Om het lezen te onderbreken of hervatten, tapt u tweemaal met twee vingers tegelijk. Gebruik de VoiceOver-rotor en standaardbewegingen om door de tekst te bewegen of gebruik de navigatieknoppen onderaan het scherm.

Als u het document wilt opslaan, gebruikt u de knop Document opslaan juist boven de weergegeven tekst rechtsboven in het scherm. Als u naar het scherm Foto nemen wilt terugkeren om een nieuwe foto te neme|n, gebruikt u de knop Terug of maakt u een VoiceOver swipe-beweging.

Tips voor het nemen van foto's

Voor een optimaal resultaat zijn haarscherpe foto's essentieel. Houd de iPhone stevig met beide handen vast en plaats uw ellebogen op de ondergrond, terwijl u het apparaat tegelijk voldoende ver van het document houdt om de volledige tekst te kunnen fotograferen. Voor een optimaal resultaat plaatst u de tekst die u wilt lezen, op een vlak oppervlak voor u. Maak het document zo vlak mogelijk. Houd de iPhone recht boven de pagina. Geef het document waarvan u een foto wilt nemen, volledig op het scherm weer.

Om de positie van de camera te bevestigen of te oefenen in het nemen van een goed gepositioneerde foto, kunt u de optie Beeldbereikrapport gebruiken. U kunt het Beeldbereikrapport activeren door tweemaal te tappen of een split tap-commando te geven op de rechterkant van het scherm. Houd de telefoon stil terwijl u naar het rapport luistert. Vervolgens kunt u de positie van de iPhone boven de pagina aanpassen en het proces indien nodig herhalen. Het is de bedoeling om de telefoon dicht boven het document te houden maar toch voldoende ver zodat de vier hoeken van het document op het scherm worden weergegeven.

In het begin kunt u best wat oefenen. Gebruik hiervoor een vertrouwd document met een duidelijk lettertype dat u afdrukt op een wit papiervel van 8,5 x 11 inches (Amerikaans briefformaat) of 21 x 29,7 cm (Europees A4-formaat). Plaats het document op een vlak oppervlak met een donkere, matte ondergrond. Na enkele pogingen leert u al snel hoe de KNFB Reader app precies reageert. Zo zult u ook beter de omstandigheden kunnen inschatten en eventueel aanpassen wanneer u niet het verwachte resultaat krijgt. Zoals bij alle andere dingen, geldt ook hier 'Oefening baart kunst'.

Basisinstructies voor navigatie

Deze gids bevat instructies over het gebruik van de KNFB Reader app op uw iApparaat aan de hand van de geïntegreerde gebarengestuurde schermlezer genaamd VoiceOver.

Een overzicht van het gebruik van de VoiceOver in iOS kunt u terugvinden op de pagina VoiceOver for iOS http://apple.com/iosaccessibility op de websites van Apple. Dit document gaat ervan uit dat de gebruiker beschikt over een basiskennis van het gebruik van VoiceOver en dient dus niet ter vervanging van een VoiceOver-opleiding.

Navigatie-instructies voor de KNFB Reader app kunnen verwijzen naar de volgende VoiceOver-basisbewegingen:

· Tik links/rechts met één vinger: naar vorig of volgend onderdeel gaan

· Tik naar beneden/boven met één vinger: beweeg heen en terug aan de hand van het huidig geselecteerde onderdeel ingesteld door de VoiceOver-rotor

· Dubbeltap met één vinger: activeer de functie met focus

· Split-tap met twee vingers: plaats twee vingers op het scherm en til dan één vinger

· Tik links/rechts met drie vingers: beweeg heen en terug in een document per pagina

· Dubbeltap met twee vingers: spraak pauzeren en hervatten

· Dubbeltap met vier vingers: activeer het VoiceOver-helpmenu

Scherm Foto nemen

De KNFB Reader app geeft eerst altijd het scherm Foto nemen weer, maar ook diverse andere schermen worden gebruikt voor het lezen van tekst en de toepassing van andere app-functies. U kunt het beginscherm Foto nemen dus beschouwen als het welkomstscherm van de app.

Om een bepaalde functie in te schakelen of een instelling te wijzigen terwijl VoiceOver actief is, dubbeltapt u met één vinger of gebruikt u een split tap-commando voor een optimaal resultaat bij het maken van foto's. In de volgende gedeelten wordt het gebruik van de functies op het scherm Foto nemen in detail toegelicht.

Schermindeling

Wanneer u de KNFB Reader app voor de eerste keer gebruikt, is de VoiceOver-focus op de knop "Foto nemen". De functies op dit scherm van links naar rechts en van boven naar beneden in VoiceOver-swipe volgorde zijn de volgende:

· Verkenner

· Instellingen

· Cameraflits

· Foto nemen

· Beeldbereikrapport

· Hulp bij horizontaal houden

· Batchmodus

· Teksttaal

· Teksttype

· Profiel kiezen

Verkenner: op het scherm Foto nemen in de linkerbovenhoek

In het scherm "Verkenner" bevinden zich uw opgeslagen bestanden. Dubbeltap op de knop "Verkenner" om het gelijknamige scherm te openen. Gebruik de knop Terug om naar het vorige scherm terug te keren.

Drie tabbladen onderaan het scherm Verkenner duiden de verschillende bruikbare bestandstypen aan. Bestanden worden altijd op datum gesorteerd. Het oudste bestand staat bovenaan en het recentste bestand onderaan in de lijst. Dubbeltap op de knop Bewerken om extra functies voor het beheer van bestanden te openen (bv. exportopties, naam wijzigen en opgeslagen documenten verwijderen). Opgeslagen documenten kunnen ook gewist worden met een veegbeweging gevolgd door een dubbeltap op het Acties icoon van de VoiceOver rotor.

Gescande bestanden

In het tabblad Gescande bestanden vindt u een lijst met documenten die u hebt opgeslagen bij het maken van foto's. Dubbeltap op een bestandsnaam om het opgeslagen document te openen en te lezen.

Pdf- en fotobestanden

Het is mogelijk om pdf- en jpg-bestanden in de KNFB Reader app te importeren voor tekstverwerking. Hiervoor gebruikt u de functie Openen met. Dit betekent dat als u een pdf- of jpg-bestand met foto's heeft waarvan u weet dat het ook tekst bevat, u door het bestand naar de KNFB Reader app te importeren, het bestand snel kunt verwerken en eventuele tekst kunt extraheren. De inhoud kan dan hardop worden voorgelezen en is ook beschikbaar in braille.

Een typische procedure voor het extraheren van tekst vanuit een pdf- of jpg-bestand verloopt als volgt:

· Ga naar een e-mailbijlage bestaande uit een pdf- of jpg-bestand.

· Open het bestand in de KNFB Reader app met de optie Delen.

· Dubbeltap op het geïmporteerde bestand en gebruik dan de scanknop om de tekst te extraheren en hardop voor te lezen.

Knop Instellingen: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit de Verkenner

Het scherm Instellingen bestaat uit drie tabbladen met verschillende functies waarmee u het gebruik van de app kunt aanpassen. U kunt specifieke instellingen in een van deze tabbladen weergeven door op het gewenste tabblad te dubbeltappen en het te selecteren. Om het scherm Instellingen te sluiten en terug naar het scherm Foto nemen te gaan, gebruikt u de knop Terug linksboven in het scherm.

De tabbladen op het scherm Instellingen zijn de volgende (van links naar rechts):

· Tabblad Beeld

· Tabblad Algemeen

· Tabblad Info

Het tabblad Beeld

Bij het openen van het scherm Instellingen wordt automatisch het tabblad Beeld geselecteerd. Het tabblad Beeld bestaat uit twee categorieën van instellingen die met titels worden aangeduid om de manier waarop tekst op het scherm wordt weergegeven, te wijzigen. De twee titels zijn tekstinstellingen en markeringsinstellingen.

De tekstinstellingen bestaan uit:

· Lettertype

· Lettergrootte

· Tekstkleur

· Achtergrondkleur

· Regelafstand

De markeringsinstellingen bestaan uit:

· Kleur tekstmarkering

· Kleur zinsmarkering

Het tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bestaat uit drie instellingen: cameraflits, automatisch lezen na OCR en Spraak op achtergrond. Dubbeltap op de schakelaar om de gewenste functie in te stellen.

Wanneer de instelling cameraflits is ingeschakeld, zal het ledlampje naast de camera oplichten. Dit lampje kunt u ook als een lichtbron gebruiken als u foto's in het donker of bij slechte lichtomstandigheden wilt nemen. Merk echter op dat als de cameraflits gedurende een lange periode ingeschakeld is, de batterij sneller leeg zal zijn.

De instelling automatisch lezen na OCR geeft aan of de tekst al dan niet meteen na het nemen van de foto wordt voorgelezen (op voorwaarde dat er tekst kan worden herkend). Deze instelling is standaard ingeschakeld. Als u deze uitschakelt, zal de KNFB Reader app trager lijken te werken gezien de pagina eerst volledig moet worden verwerkt voordat tekst met de VoiceOver kan worden voorgelezen.

De instelling Spraak op achtergrond geeft aan of het voorlezen al dan niet stopt wanneer de app in stand-byfunctie wordt gezet.

Het tabblad Info

Op het tabblad Info vindt u de versie van de app, informatie over auteursrechten, een snelle startgids, erkenningen en de gebruikersgids terug.

Cameraflits: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Instellingen

Om een haarscherpe foto te kunnen nemen met het oog op optimale tekstresultaten, zijn de lichtomstandigheden enorm belangrijk. De cameraflitsfunctie die u terugvindt op het scherm Foto nemen, kan op drie manieren worden ingesteld: automatisch, altijd aan en uit. Standaard wordt de instelling Altijd aan gebruikt. Bij de automatische cameraflits bepaalt de lichtsensor van de camera of extra verlichting vereist is. Bij een te donkere omgeving wordt de led-flits ingeschakeld. Door tussen de verschillende flitsmodi te switchen, krijgt u wellicht betere tekstresultaten afhankelijk van het materiaal waaruit het gefotografeerde document bestaat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u bij een glanzende brochure of vanaf een computerscherm een beter tekstresultaat krijgt wanneer de cameraflits is uitgeschakeld.

Knop Foto nemen: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Cameraflits

U vindt de knop Foto nemen door rechts te swipen vanuit de functie Cameraflits of door om het even waar in het linkergedeelte van het scherm te tikken en vervolgens te dubbeltappen of een split tap-commando uit te voeren om een foto te nemen. De KNFB Reader app is zo ontworpen dat het nemen van foto's snel en efficiënt gebeurt. Zoals al eerder in deze gids vermeld, krijgt u de beste foto's voor het extraheren van tekst door ervoor te zorgen dat alle vier de hoeken van een document in het gezichtsveld van de camera worden weergegeven. U doet dit op de meest efficiënte manier door het iApparaat in het midden van het document te plaatsen en het apparaat vervolgens in rechte lijn omhoog te tillen: zo'n 8 à 10 inches (Amerikaans briefpapier) of 27 à 32 cm (Europees A4-formaat). Pas dan neemt u de foto. Zowel een staande (portret) of liggende (landschap) zijn mogelijk afhankelijk van het document. Let echter op dat u de camera (rechts bovenaan) niet met uw vinger of hand blokkeert.

Beeldbereikrapport: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Foto nemen

U vindt de knop Beeldbereikrapport door rechts te swipen vanuit de functie Foto nemen of door om het even waar in het rechtergedeelte van het scherm te tikken en vervolgens te dubbeltappen of een split tap-commando uit te voeren om gebruik te maken van het rapport. Met het beeldbereikrapport leert u snel hoe u de camera best ten opzichte van het te fotograferen document moet positioneren.

Als u de knop Beeldbereikrapport gebruikt, neemt de KNFB Reader app een foto en vertelt de app u de positie van uw camera ten opzichte van het document. Net zoals bij het nemen van een foto voor tekstherkenning, moet u de camera in het midden van het gedrukte materiaal plaatsen. Houd hierbij rekening met een afstand van zo'n 8 tot 10 inches (Amerikaans briefpapier) of 27 à 32 cm (Europees A4-formaat) zodat alle vier de hoeken op de foto worden weergegeven. Bij een optimaal beeldbereikrapport zijn alle vier de hoeken zichtbaar en is er een rotatie van nul graden met de klok mee. Dit betekent dat het volledige document binnen het kader valt en er geen tekst wordt afgesneden. Door veel met het beeldbereikrapport te oefenen, leert u inschatten hoe de camera omgaat met verschillende documentformaten en lichtomstandigheden.

Hulp bij horizontaal houden: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Beeldbereikrapport

De instelling Hulp bij horizontaal houden is een hulpmiddel voor alignering die u kunt in- of uitschakelen en u vertelt of u de camera al dan niet goed horizontaal houdt boven een document. Als u deze instelling inschakelt, zal de iPhone gaan trillen in de modus Foto nemen wanneer het apparaat naar links of rechts, of naar voor of achter wordt gekanteld. Het apparaat gaat trillen wanneer het niet volledig horizontaal met een bureau of tafel wordt gehouden. Snelle trillingen geven een fellere afwijking naar rechts, links, voor of achter aan. Hoe langzamer de trillingen, hoe minder afwijking. Als het apparaat zich volledig horizontaal boven het document bevindt, zijn er geen trillingen.

Batchmodus: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Hulp voor horizontaal houden

Met de batchmodus kunt u documenten van meerdere pagina's als één enkel bestand fotograferen, verwerken en lezen. Om de batchmodus in te schakelen, dubbeltapt u op de gelijknamige knop. Zodra de batchmodus is ingeschakeld, neemt u een foto van elke pagina van het document met de knop Foto nemen. Wanneer alle pagina's zijn gefotografeerd, gebruikt u de functie Batchmodus om de tekst op de foto's te verwerken. De app geeft een mededeling na elke foto die succesvol is verwerkt. De tekst wordt hardop voorgelezen zodra de laatste foto is verwerkt.

Teksttaal: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Batchmodus

De KNFB Reader app kan gedrukt materiaal herkennen en lezen in verschillende talen:

· Engels

· Frans

· Duits

· Nederlands

· Italiaans

· Spaans

· Zweeds

· Noors

· Portugees

· Deens

· Fins

Als u een andere teksttaal wilt selecteren, activeert u de functie Teksttaal en kiest u de gewenste taal in het keuzemenu. Dubbeltap daarna op de knop Klaar om terug te keren naar het scherm Foto nemen.

Teksttype: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Teksttaal

De KNFB Reader app kan twee verschillende teksttypen herkennen. Het standaardtype is Meerdere kolommen: de app herkent paginalay-outs met een of meerdere kolommen en leest de tekst in de bedoelde volgorde. U kunt echter ook het teksttype Geen kolommen gebruiken voor documenten waarbij de gegevens in één enkele kolom betrekking hebben op de gegevens in de kolom ernaast. Denk maar aan facturen waarbij het product en de prijs bij elkaar horen en dus samen moeten worden gelezen. De opties voor teksttype kunt u selecteren of wijzigen met de functie Teksttype. Kies het gewenste item in het keuzemenu en dubbeltap op de knop Klaar om terug te keren naar het scherm Foto nemen.

Profiel kiezen: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Teksttype

De KNFB Reader app beschikt over twee modi, zogenaamde profielen, voor het nemen van foto's voor tekstherkenning. Met het profiel Handmatig kunt u foto's maken via een dubbeltap of een split tap-commando. Met het profiel Automatisch zal de KNFB Reader automatisch foto's nemen wanneer het document dat u wilt lezen, juist is gepositioneerd en er tekst in het kader wordt herkend. Bij de automatische modus moet het iApparaat zich in het midden en op de juiste hoogte van het document bevinden. Zodra er tekst wordt herkend en alle vier de hoeken binnen het kader vallen, neemt de app een foto en wordt de beschikbare tekst hardop voorgelezen. Voor nog efficiëntere foto's met de automatische modus is het aanbevolen om uw iApparaat op een stilstaande standaard voor het scannen van documenten te plaatsen.

Scherm Voorlezen en tekstnavigatie

In dit scherm wordt de tekst weergegeven en voorgelezen terwijl elk woord oplicht zodra het wordt uitgesproken. U kunt ook door de tekst navigeren maar ook tekstinstellingen wijzigen, woorden spellen, de foto opnieuw verwerken of bestanden opslaan. Om dit scherm weer te geven, neemt u een foto waarin tekst wordt herkend, of opent u een bestand in Verkenner.

Schermindeling

Het scherm Voorlezen en tekstnavigatie bevat verschillende functies die zich boven en onder de tekst bevinden. De functies op dit scherm van links naar rechts boven en onder de tekst in VoiceOver-swipe volgorde zijn de volgende:

· Terug

· Instellingen

· Foto tonen m.b.t. de geselecteerde pagina

· Pagina aan document toevoegen

· Deze pagina opnieuw verwerken

· Document opslaan

· TTS-taal kiezen

· TTS-voorleessnelheid kiezen

· Navigatie en functies voor afspelen/pauzeren

Instellingen: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Terug

Door het scherm Instellingen te openen, worden dezelfde opties weergegeven die al eerder werden toegelicht onder de Instellingen van het scherm Foto nemen. Merk echter wel de instellingen op voor lettertype, lettergrootte, tekstkleur, achtergrondkleur en regelafstand. De markeringsinstellingen bestaan uit Kleur tekstmarkering en Kleur zinsmarkering.

Foto tonen m.b.t. de geselecteerde pagina: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Instellingen

Bij inschakeling van deze functie wordt de oorspronkelijk genomen foto weergegeven.

Pagina aan document toevoegen: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Foto tonen m.b.t. de geselecteerde pagina

Als u een document met meerdere pagina's hebt, dubbeltapt u op deze knop om alle pagina's in één enkel bestand op te slaan. Merk op dat u wordt gevraagd om de eerste pagina van uw document met meerdere pagina's op te slaan. Kies zelf een bestandsnaam of de standaardnaam. Nadat u de eerste pagina hebt opgeslagen, keert u terug naar het scherm Foto nemen om de foto te nemen en de tweede en volgende pagina's toe te voegen. Hiervoor drukt u elke keer op de knop Pagina toevoegen op het voorleesscherm. Deze werkwijze laat u toe om meerdere pagina's aan één enkel document toe te voegen. Om het proces te voltooien, moet u wel het volledige bestand nogmaals opslaan nadat u de laatste pagina hebt toegevoegd.

Deze pagina opnieuw verwerken: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Pagina toevoegen

Gebruik deze functie om de laatst genomen foto opnieuw te verwerken en voor te lezen in een andere teksttaal of in een ander teksttype (bijvoorbeeld Geen kolommen in plaats van Meerdere kolommen).

Document opslaan: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Deze pagina opnieuw verwerken

De tekst die op het voorleesscherm wordt weergegeven na het nemen van een foto, wordt gewist tenzij u de optie Opslaan inschakelt voordat u dit scherm verlaat. Als u knop Document opslaan inschakelt, verschijnt er een dialoogvenster met een tekstinvoerveld voor de bestandsnaam waarin de datum en het tijdstip reeds zijn ingevuld. U kunt de tekst in het invoervak wijzigen in een bestandsnaam die u gemakkelijker kunt onthouden. Dubbeltap op de knop Opslaan ter bevestiging. Het bestand wordt in het geheugen opgeslagen. U kunt opgeslagen bestanden altijd terugvinden in de Verkenner op het scherm Foto nemen.

TTS-taal kiezen: onder de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen na het laatste woord van de tekst

Als u deze functie inschakelt, verschijnt er een keuzemenu waarin u een andere taal kunt selecteren voor het voorlezen van de tekst. Swipe rechts en dubbeltap vervolgens op Klaar om het keuzemenu te sluiten.

TTS-voorleessnelheid kiezen: onder de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit TTS-taal kiezen

Met deze functie kunt u de snelheid instellen waarmee de voorlezer de tekst leest. De instelbare waarden gaan van 0 tot 100 procent. Met een dubbeltap op deze functie verschijnt er een schuifbalk waarmee u de gewenste voorleessnelheid kunt instellen.

Navigatie en functies voor afspelen/pauzeren: onder de tekst op het voorleesscherm van links naar rechts

De TTS-functies (text-to-speech) bestaan uit vorige zin, vorig element, afspelen/pauzeren, volgend element en volgende zin. De werking van deze knoppen is identiek aan deze van de Daisy-speler om door de weergegeven tekst te navigeren.

Hulp nodig?

De beste manier om u te perfectioneren in het gebruik van de KNFB Reader app, is wellicht door van andere gebruikers te leren. Bij de National Federation of the Blind kunt u zich inschrijven op een gebruikersforum. Inschrijven kan via: http://www.nfbnet.org/mailman/listinfo/reader-users_nfbnet.org

U kunt ook een e-mail sturen naar reader-users-request@nfbnet.org (vermeld 'subscribe' in de onderwerpregel).

Hebt u toch nog vragen nadat u deze Gebruikersgids hebt geraadpleegd of advies aan andere gebruikers hebt gevraagd? Stuur dan een e-mail voor ondersteuning naar support@knfbreader.com

 

Contactgegevens:

Opgemaakt door K-NFB Reading Technology, INC.
Copyright © 2014 K-NFB Reading Technology, Inc./ Sensotec nv

http://www.KNFBReader.com
Alle rechten voorbehouden.

Overige bedrijfsnamen en producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Sensotec nv, Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke. www.sensotec.be