KNFB Reader Android app - Gebruikersgids

Ontdek wat uw reader allemaal kan.

Welkom in een wereld waarin het mogelijk is om een tekst op een snelle en efficiënte manier te herkennen en te lezen dankzij onze indrukwekkende KNFB Reader app. Deze Gids zal u uitleggen hoe u de KNFB Reader app op uw smartphone kunt gebruiken. Met de KNFB Reader app kunt u de meeste afgedrukte documenten lezen en dat in amper enkele seconden na het maken van een foto.

Wat kan de KNFB Reader?

De KNFB Reader app kan tal van documenttypen lezen waarmee u mogelijk in aanraking komt. De app is bijzonder geschikt voor het lezen van afgedrukte memo's, rapporten, flyers en zo goed als elk ander documenttype dat gewoonlijk vanaf een pc wordt afgedrukt. Bovendien kan de app ook tal van professioneel gedrukte documenten in verschillende afmetingen, kleuren en stijlen lezen zoals:

· Boeken

· Tijdschriften

· Meeste restaurantmenu's

· Elektriciteits-, gas- of waterrekeningen

· Afgedrukte e-mailadressen

· Cursusmateriaal

· Hotelafrekeningen

· Afgedrukte ontvangstbewijzen

· Instapbewijzen voor vliegtuig

· Etiketten op verpakte voedingsproducten met ingrediënten en voedingswaarden

· Brochures en dienstregelingen van openbaar vervoer

· Cd-hoesjes

Wat kan de KNFB Reader niet?

De KNFB Reader app is ontwikkeld om tal van documenttypen en gedrukt materiaal te herkennen in om het even welke lichtomstandigheden. Hoewel de app uit briljante computersoftware bestaat, kan hij het menselijke brein echter niet evenaren. U mag verwachten dat gedrukt materiaal op een nauwkeurige manier wordt gelezen met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, maar het is ook mogelijk dat, bij een bepaald documenttype, de app niet het verwachte resultaat oplevert. In het algemeen moet u de KNFB Reader app gewoon uitproberen bij de documenten die u wilt lezen. Zo leert u het best wat u van de app kan verwachten.

De KNFB Reader app is niet bedoeld voor gebruik met handgeschreven of scrollende tekst op een scherm of bord. De nauwkeurigheid bij verpakkingen van huishoudproducten (voedingspakken, theezakjes, melkkartonnen, reinigingsproducten in flessen enz.) kan variëren, vooral als de geschreven informatie op deze verpakkingen op een artistieke manier wordt weergegeven of door afbeeldingen en grafische elementen wordt omgeven.

Factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden:

· tekst afgedrukt op cilindervormige ondergrond met afwijkende of onvolledige afbeeldingen (zoals soep in blik of medicijnflesjes)

· led- en LCD-schermen met vernieuwende inhoud (zoals digitale klokken, computerschermen en mobiele telefoonschermen)

· knoppen en instructies op verkoopautomaten

· graveringen (zoals serienummers) op apparaten

· tekst in zeer grote afmeting

· reclamemateriaal zoals afbeeldingen op transportmiddelen en affiches in winkeletalages

· conventionele, analoge uurwerken

Andere factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden.

Net zoals bij het menselijke zicht zijn de resultaten van de KNFB Reader app afhankelijk van bepaalde factoren, waaronder:

· weerspiegelend en verblindend oppervlak

· afstand tussen camera en doeltekst

· tekstgrootte en -type

· tekstopmaak

· kromming van doeltekst

· kreukels en vouwen

· achtergrondbeelden en -kleuren

· omgevingslicht

· schaduw

· obstructies (kabels, vingers of dassen) tussen camera en doeltekst

Behalve in geval van belemmerde foto's is de app over het algemeen in staat om rekening te houden met deze factoren. Bij het maken van een foto dient u er echter altijd over te waken dat deze variabele factoren slechts een zo beperkt mogelijk impact kunnen hebben.

Maak een foto, geef weer en lees de tekst.

Bij het opstarten van de KNFB Reader app bevindt u zich in het scherm Foto nemen met Talkback-focus op de knop Foto nemen. Plaats de smartphone met het scherm van de telefoon naar boven en de camera naar onder in het midden van het document. Zorg ervoor dat de telefoon zich in dezelfde richting als het document bevindt (de positie portret/staand heeft de voorkeur). Til het apparaat in rechte lijn omhoog.

In deze positie bevindt de camera zich aan de onderkant van de telefoon. (Controleer uw camera regelmatig om ervoor te zorgen dat de lens zuiver is en niet belemmerd wordt.) Houd de telefoon zo vast dat de camera niet door (een deel van) uw vinger of hand wordt geblokkeerd. Hou de gepaste afstand van het document zodat alle vier de hoeken op de foto worden weergegeven..

Raak de linkerkant van het scherm aan om een foto te nemen. Talkback zegt dan: "Foto nemen". Vervolgens dubbeltap je zachtjes op de linkerkant van het scherm en de camera zal dan het typische geluid van een sluiter laten horen.

Voor een optimaal resultaat zonder dat de telefoon beweegt tijdens het nemen van de foto, dubbeltapt u met een vinger en houdt u de vinger op het scherm, waarna u de vinger opheft om de foto te nemen. Houd uw smartphone stabiel totdat u de sluiter van de camera hoort.

Zodra de camera de foto neemt, wordt de afbeelding automatisch verwerkt om tekst te herkennen. Indien de app tekst herkent, wordt deze automatisch weergegeven en hardop voorgelezen terwijl het scherm Tekstnavigatie wordt geopend. Om het lezen te onderbreken of te hervatten, gebruik je de lees/pause-knop onderaan in het midden van het scherm, bij de meeste toestellen net boven de homeknop.

Als u het document wilt opslaan, dubbeltapt u op de knop Document opslaan die zich juist boven de weergegeven tekst rechtsboven in het scherm bevindt. Als u naar het scherm Foto nemen wilt terugkeren om een nieuwe foto te nemen, gebruikt u de Terug-knop van uw toestel, meestal rechts naast de home-knop onderaan het scherm.

Tips voor het nemen van foto's.

Voor een optimaal resultaat zijn haarscherpe foto's essentieel. Houd de smartphone stevig met beide handen vast en plaats uw ellebogen op de ondergrond, terwijl u het apparaat tegelijk voldoende ver van het document houdt om de volledige tekst te kunnen fotograferen. Voor een optimaal resultaat plaatst u de tekst die u wilt lezen, op een vlak oppervlak voor u. Maak het document zo vlak mogelijk. Houd de smartphone recht boven de pagina. Geef het document waarvan u een foto wilt nemen, volledig op het scherm weer.

Om de positie van de camera te bevestigen of te oefenen in het nemen van een goed gepositioneerde foto, kunt u de optie Beeldbereikrapport gebruiken. U kunt het Beeldbereikrapport activeren door te dubbeltappen en de vinger op het scherm te houden, waarna u de vinger opheft terwijl u het toestel stilhoudt om naar het rapport te luisteren. Vervolgens kunt u de positie van de smartphone boven de pagina aanpassen en het proces indien nodig herhalen. Het is de bedoeling om de telefoon dicht boven het document te houden maar toch voldoende ver zodat de vier hoeken van het document op het scherm worden weergegeven.

In het begin kunt u best wat oefenen. Gebruik hiervoor een vertrouwd document met een duidelijk lettertype dat u afdrukt op een wit A4-papier. Plaats het document op een vlak oppervlak met een donkere, matte ondergrond. Na enkele pogingen leert u al snel hoe de KNFB Reader app precies reageert. Zo zult u ook beter de omstandigheden kunnen inschatten en eventueel aanpassen wanneer u niet het verwachte resultaat krijgt. Zoals bij alle andere dingen, geldt ook hier 'Oefening baart kunst'.

Basisinstructies voor navigatie.

Deze gids bevat instructies over het gebruik van de KNFB Reader app op uw Android toestel aan de hand van de geïntegreerde gebarengestuurde schermlezer genaamd Talkback.

Dit document gaat ervan uit dat de gebruiker beschikt over een basiskennis van het gebruik van Talkback en dient dus niet ter vervanging van een Talkback-opleiding.

Scherm Foto nemen.

De KNFB Reader app geeft eerst altijd het scherm Foto nemen weer, maar ook diverse andere schermen worden gebruikt voor het lezen van tekst en de toepassing van andere app-functies. U kunt het beginscherm Foto nemen dus beschouwen als het welkomstscherm van de app.

Om een bepaalde functie in te schakelen of een instelling te wijzigen terwijl Talkback actief is, dubbeltapt u met één vinger of gebruikt tapt u met een vinger en houdt u de vinger op het scherm voor een optimaal resultaat bij het maken van foto's. In de volgende gedeelten wordt het gebruik van de functies op het scherm Foto nemen in detail toegelicht.

Schermindeling.

Wanneer u de KNFB Reader app voor de eerste keer gebruikt, is de Talkback-focus op de knop "Foto nemen". De functies op dit scherm van links naar rechts en van boven naar beneden in Talkback swipe-volgorde zijn de volgende:

· Verkenner

· Instellingen

· Cameraflits

· Tilt

· Foto nemen

· Beeldbereikrapport

· Volledige versie ontgrendelen (enkel in demo modus)

· Foto uit bibliotheek toevoegen

· Batchmodus

· Herkenningstaal

· Teksttype

· Fotomodus

Verkenner: op het scherm Foto nemen in de rechterbovenhoek.

In het scherm "Verkenner" bevinden zich uw opgeslagen bestanden. Dubbeltap op de knop "Verkenner" om het scherm te openen. Gebruik de knop Terug om naar het vorige scherm terug te keren.

Bestanden worden altijd op datum gesorteerd. Het recentste bestand staat bovenaan en het nieuwste bestand onderaan in de lijst. Gebruik Talkback acties of dubbeltap op de knop Bewerken om extra functies voor het beheer van bestanden te openen (bv. exportopties, naam wijzigen en opgeslagen documenten verwijderen).

Pdf- en fotobestanden.

Het is mogelijk om pdf- en jpg-bestanden in de KNFB Reader app te importeren voor tekstverwerking. Hiervoor gebruikt u de functie Openen met. Dit betekent dat als u een pdf- of jpg-bestand met foto's heeft waarvan u weet dat het ook tekst bevat, u door het bestand naar de KNFB Reader app te importeren, het bestand snel kunt verwerken en eventuele tekst kunt extraheren. De inhoud kan dan hardop worden voorgelezen en is ook beschikbaar in braille.

Een typische procedure voor het extraheren van tekst vanuit een pdf- of jpg-bestand verloopt als volgt:

· Ga naar een e-mailbijlage bestaande uit een pdf- of jpg-bestand.

· Open het bestand in de KNFB Reader app met de optie Delen.

· Dubbeltap op het geïmporteerde bestand en gebruik dan de scanknop om de tekst te extraheren en hardop voor te lezen.

Knop Instellingen: op het scherm Foto nemen en Lezer door rechts te swipen vanuit de Verkenner.

Het scherm Instellingen bestaat uit drie tabbladen met verschillende functies waarmee u het gebruik van de app kunt aanpassen. U kunt specifieke instellingen in een van deze tabbladen weergeven door op het gewenste tabblad te dubbeltappen en het te selecteren. Om het scherm Instellingen te sluiten en terug naar het scherm Foto nemen te gaan, gebruikt u de knop Terug.

De tabbladen op het scherm Instellingen zijn de volgende (van links naar rechts):

· Tabblad Algemeen

· Tabblad Weergave

· Tabblad Over

Het tabblad Algemeen.

In het tabblad Algemeen vind je de instellingen voor: Camera, Lezer, Bestandsbeheer en Dropbox Backup Instellingen.

Onder Camera-instellingen vind je de opties om de zaklamp steeds in- of uitgeschakeld te laten, het Beeldbereikrapport in te stellen op horizontaal liggend formaat en een knop ‘selecteer herkenningstalen’.

Wanneer je op deze knop dubbeltapt, opent zich een nieuw venster waarin je de talen kunt selecteren die de KNFB Reader zal voorstellen in het taalkeuzemenu voor de tekstherkenning in het scherm ‘Foto nemen’.

Wanneer de instelling zaklamp is ingeschakeld, zal het ledlampje naast de camera oplichten. Dit lampje kunt u ook als een lichtbron gebruiken als u foto's in het donker of bij slechte lichtomstandigheden wilt nemen. Merk echter op dat als de zaklamp gedurende een lange periode ingeschakeld is, de batterij sneller leeg zal zijn.

Onder Lezer in het tabblad Algemeen vind je selectievakken voor ‘Automatisch voorlezen starten na tekstherkenning’, ‘Lezen op de achtergrond toestaan’ (bvb. wanneer je de KNFB Reader app sluit), ‘Woordmarkering toestaan’ (waarmee ziende lezers de gesproken tekst op het scherm kunnen meevolgen), en een toets voor het selecteren van de voorleestalen.

De instelling ‘automatisch lezen’ geeft aan of de tekst al dan niet meteen na het nemen van de foto wordt voorgelezen (op voorwaarde dat er tekst kan worden herkend). Deze instelling is standaard ingeschakeld. Als u deze uitschakelt, zal de KNFB Reader app trager lijken te werken gezien de pagina eerst volledig moet worden verwerkt voordat tekst met Talkback kan worden voorgelezen.

De instelling Lezen op de achtergrond geeft aan of het voorlezen al dan niet stopt wanneer de app wordt geminimaliseerd.

De knop ‘Selecteer voorleestalen’ opent een nieuw venster waarin je de talen kunt selecteren die de KNFB Reader zal voorstellen in het document-taalkeuzemenu in het scherm ‘Voorlezen’.

Indien er naast de taal die je wenst te selecteren een info-label staat met bijkomende informatie, dan kun je tussen twee of meer varianten van die taal kiezen, zoals bvb. Amerikaans of Brits Engels. Door te tappen op het info-label opent zich een nieuw scherm waarin je de gewenste taalvariant kunt selecteren.

Onder Bestandsbeheer vind je een selectievak ‘Bevestigen alvorens te wissen’. Wanneer deze optie aanvinkt, zal het systeem u om een bevestiging vragen, telkens u een bestand wenst te wissen.

Onder Dropbox Backup Instellingen vind je een knop ‘verbinden met Dropbox’. Wanneer je deze knop op ‘Aan’ zet, opent er zich een Dropbox-dialoogvenster waarin je de KNFB Reader toegang kunt verlenen tot de bestanden en mappen in je Dropbox. Sta toegang tot deze account toe of selecteer een ander Dropbox-account voor je backup.

Wanneer je de toegang tot je Dropbox-account toegestaan hebt, worden alle KNFB-bestanden bewaard in een Dropbox-folder met de naam KNFB. Je vindt deze folder in de hoofdmap van je Dropbox folder. Zolang de KNFB Reader met je Dropbox-account gelinkt is, worden de KNFB bestanden in je Dropbox gesynchroniseerd met de KNFB-bestanden op je toestel. Wanneer je bvb. een pagina toevoegt aan een document, dan zal die pagina ook aan het document in de Dropbox-folder toegevoegd worden. Nu kan je de Dropbox-folder gebruiken om afzonderlijke bestanden op te halen. Open hiervoor je Dropbox-app, ga naar de KNFB-folder en ga naar het bestand dat je wenst op te halen. Selecteer ‘open met KNFB Reader’ om het bestand op te halen. Wanneer je een bestand op je toestel wist, dan zal dit niet gewist zijn in je Dropbox-folder. Het is daar dus nog steeds beschikbaar voor later gebruik.

Wanneer je toegang tot je Dropbox-account toegestaan hebt, vind je ook nog twee extra knoppen: de knop ‘Backup maken van alle bestanden naar Dropbox’ en de knop ‘Backup terugplaatsen vanuit Dropbox’.

Wanneer je tapt op de knop ‘Backup maken van alle bestanden naar Dropbox’ wordt een zip-bestand met alle KNFB-bestanden op je toestel gesaved naar de KNFB-folder in je Dropbox.

Dit backup-bestand kan door de herstelfunctie gebruikt worden om alle bestanden terug te zetten naar je systeem. Om dit te doen, dubbeltap je op de knop ‘Backup terugplaatsen vanuit Dropbox’. Hou er, wanneer je de bestanden vanuit Dropbox terugplaatst, wel rekening mee dat KNFB-bestanden op je toestel die je nog niet naar Dropbox gesaved hebt, overschreven zullen worden en zullen vervangen worden door de bestanden van Dropbox.

Het tabblad Weergave.

In het tabblad Weergave / Beeld kun de weergave van tekst op je smartphonescherm wijzigen. Je vindt er opties om de tekst aan te passen en om de markering aan te passen.

De tekstinstellingen bestaan uit:

· Lettertype

· Lettergrootte

· Tekstkleur

· Achtergrondkleur

· Regelafstand

De markeringsinstellingen bestaan uit:

· Kleur tekstmarkering

· Kleur zinsmarkering

Het tabblad Over.

Op het tabblad Over vindt u de versie van de app, informatie over de auteursrechten en verwijzingen en instructies om de gebruikershandleiding te herstellen.

Cameraflits: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Instellingen.

Om een haarscherpe foto te kunnen nemen met het oog op optimale leesresultaten, zijn de lichtomstandigheden enorm belangrijk. De cameraflitsfunctie die u terugvindt op het scherm Foto nemen, kan op drie manieren worden ingesteld: automatisch, altijd aan en uit. Standaard wordt de instelling Altijd aan gebruikt. Bij de automatische cameraflits bepaalt de lichtsensor van de camera of extra verlichting vereist is. Bij een te donkere omgeving wordt de led-flits ingeschakeld. Door tussen de verschillende flitsmodi te switchen, krijgt u wellicht betere tekstresultaten afhankelijk van het materiaal waaruit het gefotografeerde document bestaat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u bij een glanzende brochure of vanaf een computerscherm een beter tekstresultaat krijgt wanneer de cameraflits is uitgeschakeld.

Tilt: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Cameraflits.

De instelling Hulp bij horizontaal houden is een hulpmiddel voor alignering die u kunt in- of uitschakelen en u vertelt of u de camera al dan niet goed horizontaal houdt boven een document. Als u deze instelling inschakelt, zal de smartphone gaan trillen in de modus Foto nemen wanneer het apparaat naar links of rechts, of naar voor of achter wordt gekanteld. Het apparaat gaat trillen wanneer het niet voldoende horizontaal met een bureau of tafel wordt gehouden. Snelle trillingen geven een fellere afwijking naar rechts, links, voor of achter aan. Hoe langzamer de trillingen, hoe minder afwijking. Als het apparaat zich volledig horizontaal of verticaal bevindt, zijn er geen trillingen.

Knop Foto nemen: op het scherm Foto nemen door twee maal rechts te swipen vanuit Tilt.

U vindt de knop Foto nemen door rechts te swipen vanuit de functie Cameraflits of door om het even waar in het linkergedeelte van het scherm te tikken en vervolgens te dubbeltappen door te dubbeltappen en de vinger op het scherm te houden, waarna u de vinger opheft om de foto te nemen. De KNFB Reader app is zo ontworpen dat het nemen van foto's snel en efficiënt gebeurt. Zoals al eerder in deze gids vermeld, krijgt u de beste foto's voor het extraheren van tekst door ervoor te zorgen dat alle vier de hoeken van een document in het gezichtsveld van de camera worden weergegeven. U doet dit op de meest efficiënte manier door de smartphone in het midden van het document te plaatsen en het apparaat vervolgens in rechte lijn omhoog te tillen, tot de gepaste afstand. Pas dan neemt u de foto. Zowel een staande (portret) of liggende (landschap) zijn mogelijk afhankelijk van het document. Denk er echter aan dat de camera zich aan de achterkant van het toestel bevindt en let erop dat u deze niet met uw vinger of hand blokkeert.

Beeldbereikrapport: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Foto nemen.

U vindt de knop Beeldbereikrapport door rechts te swipen vanuit de functie Foto nemen of door om het even waar in het rechtergedeelte van het scherm te tikken en vervolgens te dubbeltappen of een split tap-commando uit te voeren om gebruik te maken van het rapport. Met het beeldbereikrapport leert u snel hoe u de camera best ten opzichte van het te fotograferen document moet positioneren.

Als u de knop Beeldbereikrapport gebruikt, neemt de KNFB Reader app een foto en vertelt de app u de positie van uw camera ten opzichte van het document. Net zoals bij het nemen van een foto voor tekstherkenning, moet u de camera in het midden van het gedrukte materiaal plaatsen. Houd hierbij de gepaste afstand zodat alle vier de hoeken op de foto worden weergegeven. Bij een optimaal beeldbereikrapport zijn alle vier de hoeken zichtbaar en is er een rotatie van nul graden met de klok mee. Dit betekent dat het volledige document binnen het kader valt en er geen tekst wordt afgesneden. Door veel met het beeldbereikrapport te oefenen, leert u inschatten hoe de camera omgaat met verschillende documentformaten en lichtomstandigheden.

Volledige versie ontgrendelen - in het scherm ‘Foto nemen’ door rechts te swipen vanuit Beeldbereikrapport.

Deze knop is er alleen als u nog werkt met de onvolledige versie van de KNFB Reader. Druk op deze knop om de volledige versie van de KNFB Reader app aan te kopen.

Afbeelding uit bibliotheek toevoegen – in het scherm ‘Foto nemen’ door rechts te swipen vanuit Beeldbereikrapport of vanuit ‘Volledige versie ontgrendelen’.

Deze knop brengt u naar de foto’s op je toestel, waar u een foto kunt selecteren. Wanneer u een foto selecteert, komt u in het scherm ‘Herken geïmporteerde afbeelding’. Dit scherm bevat drie knoppen: Herken tekst, Tekstherkenningstaal en Teksttype. De functie van de knoppen Tekstherkenningstaal en Teksttype is identiek aan die in het scherm Foto nemen. Druk op de knop ‘Herken tekst’ om de tekst van de geselecteerde foto te herkennen.

Batchmodus: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Afbeelding uit bibliotheek toevoegen.

Met de batchmodus kunt u documenten van meerdere pagina's als één enkel bestand fotograferen, verwerken en lezen. Om de batchmodus in te schakelen, dubbeltikt u op de gelijknamige knop. Zodra de batchmodus is ingeschakeld, neemt u een foto van elke pagina van het document met de knop Foto nemen. Wanneer alle pagina's zijn gefotografeerd, gebruikt u de functie Batchmodus om de tekst op de foto's te verwerken. De app geeft een mededeling na elke foto die succesvol is verwerkt. De tekst wordt hardop voorgelezen zodra de laatste foto is verwerkt.

Taal instellen: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Batchmodus.

De KNFB Reader app kan gedrukt materiaal herkennen en lezen in verschillende talen:

· Engels

· Frans

· Duits

· Nederlands

· Italiaans

· Spaans

· Zweeds

· Noors

· Portugees

· Deens

· Fins

· Pools

· Turks

Als u een andere teksttaal wilt selecteren, activeert u de functie Herkenningstaal en kiest u de gewenste taal in het keuzemenu. Dubbeltap daarna op de knop Klaar om terug te keren naar het scherm Foto nemen. Hou er rekening mee dat u het aantal getoonde talen op de taal-picker via de instellingen kunt beperken.

Teksttype: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Herkenningstaal.

De KNFB Reader app kan twee verschillende teksttypen herkennen. Het standaardtype is Meerdere kolommen: de app herkent paginalay-outs met een of meerdere kolommen en leest de tekst in de bedoelde volgorde. U kunt echter ook het teksttype Geen kolommen gebruiken voor documenten waarbij de gegevens in één enkele kolom betrekking hebben op de gegevens in de kolom ernaast. Denk maar aan facturen waarbij het product en de prijs bij elkaar horen en dus samen moeten worden gelezen. De opties voor teksttype kunt u selecteren of wijzigen met de functie Teksttype. Kies het gewenste item in het keuzemenu en dubbeltap op de knop Klaar om terug te keren naar het scherm Foto nemen.

Fotomodus: op het scherm Foto nemen door rechts te swipen vanuit Teksttype.

De KNFB Reader app biedt drie modi, ook profielen genaamd, voor het nemen van foto’s voor tekstherkenning. Met het profiel Handmatig kunt u foto's maken met de Talkback-commando’s. Met het profiel Automatisch zal de KNFB Reader automatisch foto's nemen wanneer het document dat u wilt lezen, juist is gepositioneerd en er tekst in het kader wordt herkend. Gebruik de modus ‘Foto op statief’ wanneer u een statief wenst te gebruiken.

Bij de automatische modus moet de smartphone zich in het midden en op de juiste hoogte van het document bevinden. Zodra er tekst wordt herkend en alle vier de hoeken binnen het kader vallen, neemt de app een foto en wordt de beschikbare tekst hardop voorgelezen.

In de modus ‘Foto op statief’ wordt er automatisch een foto genomen wanneer er de camera geen beweging waarneemt en tekst detecteert. Het beste resultaat bereik je met een scanstand met verlichting van het leesvlak. De typische workflow voor het fotograferen met een scanstand is: dubbeltap op de knop om de fotomodus te kiezen. Kies ‘Foto op statief’ in de profiel-picker. Indien het toestel nog niet op de scanstand ligt, krijgt u nu de melding om eerst het toestel op het lege statief te leggen en op OK te tappen terwijl de camera zich boven het lege leesveld bevindt. Vergewis je ervan dat er geen document in de scanstand ligt, zodat de app voor een optimaal resultaat gekalibreerd kan worden, en tap daarna op de OK-knop. De lezer is nu klaar voor gebruik op de scanstand .

Wanneer de camera merkt dat er een document in het leesveld gebracht wordt, zal de app met een bieptoon bevestigen dat er beweging en tekst waargenomen wordt. De bieptoon houdt op zodra de beweging stopt. Er wordt automatisch een foto genomen.

De modus ‘Foto op statief’ kan ook in batch modus gebruikt worden. Dit kan zeer nuttig zijn voor het lezen van documenten die uit meerdere pagina’s bestaan, zoals tijdschriften of boeken.

Met de batchmodus ingeschakeld leg je de pagina’s één na één onder het statief of in de scanstand. De modus ‘Foto op statief’ kan ook gebruikt worden wanneer je de pagina’s van een boek omdraait. Je kunt het boek met je handen openhouden terwijl de foto genomen wordt, maar je hand mag natuurlijk geen tekst bedekken.

Scherm Voorlezen en tekstnavigatie.

In dit scherm wordt de tekst weergegeven en voorgelezen terwijl elke zin oplicht zodra het wordt uitgesproken. U kunt ook door de tekst navigeren maar ook tekstinstellingen wijzigen, woorden spellen, de foto opnieuw verwerken of bestanden opslaan. Om dit scherm weer te geven, neemt u een foto waarin tekst wordt herkend, of opent u een bestand in Verkenner.

Schermindeling.

Het scherm Voorlezen en tekstnavigatie bevat verschillende functies die zich boven en onder de tekst bevinden. De functies op dit scherm van links naar rechts boven en onder de tekst in Talkback-swipe volgorde zijn de volgende:

· Instellingen

· Pagina x/y

· Bekijk afbeelding

· Pagina toevoegen

· Document opnieuw herkennen

· Navigatie en functies voor afspelen/pauzeren

· Document opslaan

· Navigatie en functies voor afspelen/pauzeren

· Voorleestaal kiezen

· TTS-voorleessnelheid kiezen

Instellingen: in de rechterbovenhoek op het voorleesscherm.

Door het scherm Instellingen te openen, worden dezelfde opties weergegeven die al eerder werden toegelicht onder de Instellingen van het scherm Foto nemen. Merk echter wel de instellingen op voor lettertype, lettergrootte, tekstkleur, achtergrondkleur en regelafstand. De markeringsinstellingen bestaan uit Kleur tekstmarkering en Kleur zinsmarkering.

Bekijk afbeelding m.b.t. de geselecteerde pagina: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Instellingen.

Bij inschakeling van deze functie wordt de oorspronkelijk genomen foto weergegeven. Druk op de Terug-knop om terug te keren naar het scherm Voorlezen en tekstnavigatie

Pagina toevoegen: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Bekijk afbeelding m.b.t. de geselecteerde pagina.

Als u een document met meerdere pagina's hebt, dubbeltapt u op deze knop om alle pagina's in één enkel bestand op te slaan. Merk op dat u wordt gevraagd om de eerste pagina van uw document met meerdere pagina's op te slaan. Kies zelf een bestandsnaam of de standaardnaam. Nadat u de eerste pagina hebt opgeslagen, keert u terug naar het scherm Foto nemen om de foto te nemen en de tweede en volgende pagina's toe te voegen. Hiervoor drukt u elke keer op de knop Pagina toevoegen op het voorleesscherm. Deze werkwijze laat u toe om meerdere pagina's aan één enkel document toe te voegen. Om het proces te voltooien, moet u wel het volledige bestand nogmaals opslaan nadat u de laatste pagina hebt toegevoegd.

Deze pagina opnieuw herkennen: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Pagina toevoegen.

Gebruik deze functie om de laatst genomen foto opnieuw te verwerken en voor te lezen in een andere teksttaal of in een ander teksttype (bijvoorbeeld Geen kolommen in plaats van Meerdere kolommen).

Document opslaan: bovenaan de tekst op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Deze pagina opnieuw verwerken.

De tekst die op het voorleesscherm wordt weergegeven na het nemen van een foto, wordt gewist tenzij u de optie Opslaan inschakelt voordat u dit scherm verlaat. Als u knop Document opslaan inschakelt, verschijnt er een dialoogvenster met een tekstinvoerveld voor de bestandsnaam waarin de datum en het tijdstip reeds zijn ingevuld. U kunt de tekst in het invoervak wijzigen in een bestandsnaam die u gemakkelijker kunt onthouden. Dubbeltap op de knop Opslaan ter bevestiging. Het bestand wordt in het geheugen opgeslagen. U kunt opgeslagen bestanden altijd terugvinden in de Verkenner vanuit het scherm Foto nemen.

Taal instellen: onder Navigatie en functies voor afspelen/pauzeren op het voorleesscherm door rechts te swipen na de knop volgende pagina.

Als u deze functie inschakelt, verschijnt er een keuzemenu waarin u een andere taal kunt selecteren voor het voorlezen van de tekst. Swipe rechts en dubbeltap vervolgens op Klaar om het keuzemenu te sluiten. Hou er rekening mee dat u het aantal getoonde talen op de taal-picker via de instellingen kunt beperken.

Snelheid: onder Navigatie en functies voor afspelen/pauzeren op het voorleesscherm door rechts te swipen vanuit Voorleestaal kiezen.

Met deze functie kunt u de snelheid instellen waarmee de voorlezer de tekst leest. De instelbare waarden gaan van 0 tot 100 procent. Met een dubbeltap op deze functie verschijnen er plus- en minknoppen waarmee u de gewenste voorleessnelheid kunt instellen.

Navigatie en functies voor afspelen/pauzeren: onder de tekst op het voorleesscherm van links naar rechts.

De navigatie-functies bestaan uit vorige pagina, vorige zin, lezen/pauzeren, volgende zin en volgende pagina. De werking van deze knoppen is bijna identiek aan deze van de Daisy-speler om door de weergegeven tekst te navigeren.
 

Hulp nodig?

De beste manier om u te perfectioneren in het gebruik van de KNFB Reader app, is wellicht door van andere gebruikers te leren. Bij de National Federation of the Blind kunt u zich inschrijven op een gebruikersforum. Inschrijven kan via: http://www.nfbnet.org/mailman/listinfo/reader-users_nfbnet.org

U kunt ook een e-mail sturen naar reader-users-request@nfbnet.org (vermeld 'subscribe' in de onderwerpregel).

Hebt u toch nog vragen nadat u deze Gebruikersgids hebt geraadpleegd of advies aan andere gebruikers hebt gevraagd? Stuur dan een e-mail voor ondersteuning naar support@knfbreader.com

Contactgegevens:

Sensotec nv, Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke. www.sensotec.be

Opgemaakt door KNFB Reader, LLC.
Copyright © 2015 KNFB Reader, LLC / Sensotec nv.

http://www.KNFBReader.com
Alle rechten voorbehouden.

Overige bedrijfsnamen en producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.