Handleiding KNFB Reader voor Windows 10

Introductie

Welkom in een wereld waarin het mogelijk is om een tekst op een snelle en efficiënte manier te herkennen en te lezen dankzij onze KNFB Reader voor Windows 10. Deze gids zal u uitleggen hoe u de KNFB Reader app op uw Windows 10 mobiele apparaat of pc kunt gebruiken. Met de KNFB Reader kunt u de meeste afgedrukte documenten lezen en dat binnen enkele seconden na het maken van een foto.

 

Wat kan de KNFB Reader?

The KNFB Reader app being used on a Surface tablet to scan a book.De KNFB Reader kan tal van documenttypen lezen waarmee u mogelijk in aanraking komt. De app is bijzonder geschikt voor het lezen van afgedrukte memo's, rapporten, flyers en zo goed als elk ander documenttype dat gewoonlijk vanaf een pc wordt afgedrukt. Bovendien kan de app ook tal van professioneel gedrukte documenten in verschillende afmetingen, kleuren en stijlen lezen zoals:

 • Boeken
 • Tijdschriften
 • De meeste restaurantmenu's
 • Elektriciteits-, gas- of waterrekeningen
 • Getypte e-mailadressen
 • Cursusmateriaal
 • Hotelrekeningen
 • Afgedrukte ontvangstbewijzen
 • Instapbewijzen voor het vliegtuig
 • Etiketten op verpakte voedingsproducten met ingrediënten en voedingswaarden
 • Brochures en dienstregelingen van het openbaar vervoer
 • Cd-hoesjes

 

Wat kan de KNFB Reader niet?

De KNFB Reader is ontwikkeld om tal van lettertypen en gedrukt materiaal te herkennen in om het even welke lichtomstandigheden. Maar de software van de app kan zich minder goed aanpassen dan het menselijk brein.

 

U mag verwachten dat gedrukt materiaal op een nauwkeurige manier wordt gelezen met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, maar het is ook mogelijk dat, bij een bepaald documenttype, de app niet de verwachte resultaten oplevert. In het algemeen moet u de KNFB Reader gewoon uitproberen bij de documenten die u wilt lezen. Zo leert u het best wat u kan verwachten.

 

De KNFB Reader is niet bedoeld voor gebruik met handgeschreven of scrollende tekst op een scherm of bord. De nauwkeurigheid bij verpakkingen van huishoudproducten (voedingspakken, theezakjes, melkkartonnen, reinigingsproducten in flessen enz.) kan variëren, vooral als de geschreven informatie op deze verpakkingen op een artistieke manier wordt weergegeven of door afbeeldingen en grafische elementen wordt omgeven.

 

Factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden

 • Tekst afgedrukt op cilindervormige ondergrond met afwijkende of onvolledige afbeeldingen (zoals soep in blik of medicijnflesjes)
 • led- en LCD-schermen met zich verversende inhoud (zoals digitale klokken, computerschermen en mobiele telefoonschermen)
 • Knoppen en instructies op verkoopautomaten
 • Graveringen (zoals serienummers op apparaten)
 • Tekst in zeer grote afmeting
 • Reclamemateriaal zoals afbeeldingen op transportmiddelen of in winkeletalages
 • Conventionele, analoge uurwerken

Andere factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden

Net zoals bij het menselijke zicht zijn de resultaten van de KNFB Reader afhankelijk van bepaalde factoren, waaronder:

 • Weerspiegelend en verblindend oppervlak
 • Afstand tussen camera en doeltekst
 • Tekstgrootte en -type
 • Tekstopmaak
 • Kromming van doeltekst
 • Kreukels en vouwen
 • Achtergrondbeelden en -kleuren
 • Omgevingslicht
 • Schaduw
 • Obstructies (kabels, vingers of dassen) tussen camera en doeltekst

 

Behalve in geval van belemmerde foto's is de app over het algemeen in staat om rekening te houden met deze factoren. Bij het maken van een foto dient u er echter altijd over te waken dat deze variabele factoren slechts een zo beperkt mogelijk impact kunnen hebben.

 

Basisgebruik – maak een foto, geef weer en lees de tekst

Bij het opstarten van de KNFB Reader bevindt u zich in het scherm “Scannen” met focus op de knop “Foto nemen”.

 

KNFB Readers detecteren alle camera's en scanners die momenteel zijn aangesloten op uw apparaat. Als er meerdere beeldbronnen — camera's en/of scanners — zijn aangesloten op uw apparaat, moet u erop letten de bron te selecteren die u wenst uit het “Beeldbron” combovakje op dit scherm. Deze pagina wordt later gedetailleerd beschreven in deze handleiding.

Documentcamera's

Plaats uw document onder de camera. De meeste camera's moeten zich op een hoogte van ongeveer 27 tot 32 cm bevinden. Controleer uw camera regelmatig om ervoor te zorgen dat de lens zuiver is en niet belemmerd wordt. Controleer of er geen (deel van uw) vinger of hand dicht genoeg in de buurt van de camera is om de weergave van het document te blokkeren.

 

Voor het maken van een foto navigeert u naar de knop “Foto nemen” en druk op de spatiebalk of Enter toets. U kunt ook overal een foto nemen op het “Scannen” scherm door het gebruik van de sneltoets Ctrl+T.

Scanners

Plaats uw document op het scannerbed. Het gelijkleggen van de randen van het document met de grenzen van het apparaat verbetert de pagina-uitlijning.

 

Voor het maken van een foto navigeert u naar de knop “Afbeelding scannen” en druk op de spatiebalk of Enter toets. U kunt ook een document scannen door het gebruik van de sneltoets Ctrl+T overal in het “Scannen” scherm.

Tekst lezen

De afbeelding wordt dan verwerkt voor tekst. Indien de app tekst herkent, wordt deze automatisch weergegeven en hardop voorgelezen terwijl het scherm van de Reader wordt geopend. Voor het onderbreken of hervatten van het lezen, activeert u de “Afspelen/Pauzeren” knop die zich midden aan de onderkant van het scherm bevindt of gebruik de sneltoets Ctrl+P.

 

Gebruik de Tab of Shift+Tab om door het displaygebied van het scherm te bewegen en gebruik uw standaard commando's voor het beoordelen van documenten, of u kunt ook de navigatieknoppen onderaan het scherm gebruiken.

Een document opslaan

Als u het document wilt opslaan, gebruikt u de knop “Document opslaan als” bovenaan het scherm, juist boven de weergegeven tekst of druk op Ctrl+S als sneltoets op het toetsenbord. De bestandsnaam wordt standaard de huidige datum en tijd, of u kunt op Backspace drukken om de standaard te verwijderen. Voer dan de bestandsnaam in die u wilt, Tab naar “OK” en druk op Enter.

 

Om terug te keren naar het “Afbeelding verkrijgen” scherm en een andere foto te nemen, gebruikt u de Ctrl+M sneltoets om het hoofdmenu te activeren of drukt u op Backspace om terug te gaan. U kunt het scherm ook in het hoofdmenu selecteren in de linkerbovenhoek van het scherm.

Tips voor het nemen van foto's

Voor een optimaal resultaat zijn scherpe foto's essentieel. Plaats uw camera op een dergelijke hoogte zodat al de tekst wordt vastgelegd. Voor een optimaal resultaat plaatst u de tekst die u wilt lezen op een vlak oppervlak, gecentreerd onder uw documentcamera. Maak het document zo plat mogelijk. Geef het document waarvan u een foto wilt nemen, volledig op het scherm weer.

 

Om de positie van de camera te bevestigen of te oefenen in het nemen van een goed gepositioneerde foto, kunt u de optie “Beeldbereikrapport” gebruiken. U kunt een Beeldbereikrapport krijgen door Enter te drukken op de “Beeldbereik” knop in het “Scannen” scherm Vervolgens kunt u de positie van de pagina aanpassen en het proces indien nodig herhalen. Het is de bedoeling om de camera dicht boven het document te houden maar toch voldoende ver zodat de vier hoeken van het document in het gezichtsveld van de camera zijn.

 

In het begin helpt het om wat te oefenen. Gebruik hiervoor een vertrouwd document met een duidelijk lettertype in briefformaat of 21 bij 29,7 cm (A4-formaat) dat u afdrukt op wit papier. Plaats het document op een vlak oppervlak met een donkere, matte (niet glanzende) ondergrond. Na enkele pogingen met plaatsen leert u al snel hoe de KNFB Reader precies reageert. Zo zult u ook beter de omstandigheden kunnen inschatten en eventueel aanpassen wanneer u niet het verwachte resultaat krijgt. Zoals bij alle andere dingen, geldt ook hier 'Oefening baart kunst'.

 

Basisinstructies voor navigatie

Deze gids beschrijft de navigatie van de KNFB Reader op uw pc. Als uw apparaat over een aanraakscherm beschikt, reageren alle bedieningen via de gebaren op het standaard Windows 10 aanraakscherm. Ook kunnen de standaard muis- en toetsenbordcommando's worden gebruikt.

 

De Tab, Shift+Tab, de pijltjestoetsen en spatiebalk of Enter moeten werken bij het navigeren of activeren van bedieningen. Bovendien zijn er sneltoetsen toegewezen aan de meeste functies. Een volledige lijst van sneltoetscommando's is vermeld aan het einde van dit document in bijlage A, terwijl veelgebruikte commando's in de desbetreffende hoofdstukken worden genoemd.

 

De KNFB Reader is ontworpen met de behoeften van gebruikers van schermuitleesprogramma's in het achterhoofd. De voornaamste schermuitlezers zullen volledig compatibel zijn. Op dit moment is van Narrator, NVDA en JAWS voor Windows bekend dat ze heel goed werken.

 

Compatibiliteit voor Windowstelefoon

Als gevolg van een app gebouwd met het Universal Windows Platform (UWP) is de KNFB Reader volledig compatibel met telefoons en andere mobiele apparaten bestuurd door Windows 10. De Narrator schermuitleesoplossing in Windows 10 maakt niet-visuele toegang tot de KNFB Reader mogelijk.

 

Zie de Microsoft-documentatie voor vragen over het gebruik van Narrator op Windows 10 mobiele apparaten. Vergeet niet dat Narrator de touch-interface van uw apparaat zal veranderen. Hier zijn een paar tips om te beginnen:

Naar links en rechts vegen

Een korte en snelle beweging met een vinger ergens op het scherm naar links of rechts gaat naar het vorige of volgende element.

Naar boven of beneden vegen

Een korte en snelle beweging met een vinger ergens op het scherm naar boven of beneden verandert de korrelgrootte van het navigatie-element. Vegen naar beneden zou bijvoorbeeld van “Teken” naar “Woord” veranderen. Naar rechts vegen zou dan naar het volgende woord gaan.

Dubbel tikken

Activeer het huidige geselecteerde item door ergens op het scherm met een vinger dubbel te tikken.

Aanvullende tips

 • Raak het scherm aan en verschuif uw vinger om ruimtelijk te navigeren.
 • Ga terug door het selecteren van de “Terug” knop — meestal in de linkerbenedenhoek van het scherm.

 

Opmaak en functiebeschrijving

De KNFB Reader is ontworpen met uw productiviteit en gebruiksgemak in het achterhoofd. Het minimale aantal bedieningen en instellingen worden op elk scherm gepresenteerd om de bruikbaarheid te verbeteren. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van elk van de schermen van de app met een toelichting voor elke bediening in volgorde van het tabblad. Dit is meestal van links naar rechts en van boven naar beneden.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu verschijnt in de linkerbovenhoek van elk scherm van de KNFB Reader. Dit opent voor scannen, lezen, verkennen en instellingen na het activeren door het indrukken van Enter wanneer u “Hoofdmenu” hoort of door het indrukken van de Ctrl+M sneltoets. Dit is de belangrijkste manier om te schakelen tussen de vier belangrijkste schermen van de app.

Scannen scherm

De KNFB Reader opent het Scannen scherm. De diverse andere schermen worden gebruikt voor het lezen van tekst en de toepassing van andere app-functies. Zie het Scannen scherm als het startscherm voor de app. De volgende paragrafen bespreken gedetailleerder de bedieningselementen van het Scannen scherm.

 

Focus wordt scherpgesteld voor Foto nemen of Afbeelding scannen knop wanneer er naar dit scherm wordt bewogen. Aangezien dit de meest gebruikte functie van dit scherm is, wordt de conventionele leesvolgorde overschreven.

Foto nemen of Afbeelding scannen

De naam van dit bedieningselement wijzigt van Foto nemen naar Afbeelding scannen, afhankelijk van of u een camera of verbonden scanner gebruikt. Niettemin wordt er direct een beeld vastgelegd. De werkstroom verandert dan afhankelijk van het Document met meerdere pagina's verwerken dat hierna wordt besproken. Tenzij u deze knop naar aan schakelt, is deze standaard uitgeschakeld, zodat het opgenomen beeld wordt verwerkt en de resultaten worden weergegeven op het Reader-scherm.

Herkenningstaal

Het aantal beschikbare te herkennen talen varieert op basis van uw Windows-installatie. Op het moment van de initiële release zijn alleen Engels, Frans, Spaans, Duits, Nederlands, Italiaans, Zweeds, Russisch en Griek beschikbaar. Dit zal binnenkort veranderen, omdat er snelle updates zijn gepland.

Kolommodus

Bij het inschakelen wordt herkende tekst verwerkt in kolommen in plaats van recht over de pagina van links naar rechts. Kranten en tijdschriften worden vaak vastgelegd in kolommen waarbij de tekst van boven naar beneden in de kolom wordt gelezen. De volgende rechterkolom wordt dan gelezen.

Beeldbereikrapport

Met het beeldbereikrapport leert u snel hoe u de camera best ten opzichte van het te fotograferen document moet positioneren.

 

Als u de knop Beeldbereikrapport gebruikt, neemt de app een foto en vertelt u de positie van uw camera ten opzichte van het document. Net zoals bij het nemen van een foto voor tekstherkenning, moet u de camera in het midden van het gedrukte materiaal plaatsen. Houd hierbij rekening met een afstand van zo'n 10 tot 13 inches (Amerikaans briefpapier) of 27 à 32 cm (Europees A4-formaat) zodat alle vier de hoeken op de foto worden weergegeven. Een optimaal beeldbereikrapport is, “Alle vier de hoeken zijn zichtbaar en er is een rotatie van nul graden met de klok mee.” Dit betekent dat het volledige document binnen het kader valt en er geen tekst wordt afgesneden. Door veel met het beeldbereikrapport te oefenen, leert u inschatten hoe de camera omgaat met verschillende documentformaten en lichtomstandigheden.

Tilt

De instelling Hulp bij horizontaal houden is een hulpmiddel voor uitlijnen die u kunt in- of uitschakelen en u vertelt of u de camera al dan niet goed horizontaal houdt boven een document. Dit gebeurt door trilling of geluid (geselecteerd in de Tiltinstelling van het Instellingenscherm). Als u deze instelling inschakelt, zal uw apparaat gaan trillen in de modus Foto nemen wanneer het apparaat naar links of rechts, of naar voor of achter wordt gekanteld. Het apparaat gaat trillen of er klinkt een geluid wanneer het niet voldoende horizontaal met een bureau of tafel wordt gehouden. Snelle trillingen geven een fellere afwijking naar rechts, links, voor of achter aan; en langzamere trillingen geven minder afwijking aan. Als het apparaat zich in volledige vlakke positie bevindt, zijn er geen trillingen. Sommige apparaten kunnen ook een verticale uitlijiningsindicatie aangeven wanneer tekst van computerschermen of afbeelden worden gescand.

 

Merk op dat niet alle apparaten haptische feedback bieden.

Document met meerdere pagina's verwerken

Met de batchmodus kunt u documenten van meerdere pagina's als één enkel bestand fotograferen, verwerken en lezen. Voor het inschakelen van de batchmodus drukt u op Enter voor Document met meerdere pagina's verwerken of gebruik de Ctrl+B sneltoets. Zodra de batchmodus is ingeschakeld, neemt u een foto van elke pagina van het document met de knop Foto nemen of Afbeelding scannen. Als alle pagina's zijn gescand, begint het herkennen door dit bedieningselement uit te schakelen.

 

Het herkenningsproces begint dan. De app geeft een mededeling nadat de foto's succesvol zijn verwerkt. Wanneer de herkenning is voltooid wordt de herkende tekst weergegeven en kan worden gelezen op het Reader-scherm.

Leesscherm

De herkende tekst wordt weergegeven op het leesscherm. Het lezen kan worden gestopt en gestart. Gesynchroniseerde markering zal de regel aanduiden en het woord wordt op dat moment uitgesproken. Eigenschappen zoals achtergrond en gemarkeerde kleuren, lettertype, grootte van de afdrukafstand tussen regels, stem, volume en snelheid kunnen worden gewijzigd in het Instellingenscherm.

 

Wanneer het leesscherm opent en er een document wordt weergegeven, verschuift de nadruk van uw schermlezer naar het eerste woord van de weergegeven tekst, zodat u door de weergegeven tekst kunt bladeren en lezen met de standaard leescommando's voor het scherm. Voor continu lezen kan Afspelen/pauzeren worden geactiveerd vanaf elke locatie binnen de Reader met behulp van de sneltoets Ctrl+P.

Opslaan als

De tekst weergegeven op het leesscherm nadat u een foto hebt genomen zal worden verwijderd tenzij u deze optie activeert voordat u teruggaat naar het Afbeelding scannen scherm. Als u de knop Opslaan als inschakelt, verschijnt er een dialoogvenster met een tekstinvoerveld voor de bestandsnaam waarin de datum en het tijdstip reeds zijn ingevuld. U kunt de tekst in het invoervak wijzigen in een bestandsnaam die u gemakkelijker kunt onthouden. Selecteer de OK knop voor het bevestigen van het verwerken en opslaan van het bestand in de verkenner.

Pagina toevoegen

Als u een document met meerdere pagina's hebt, gebruikt u deze functie om alle pagina's in één enkel bestand op te slaan. Merk op dat u wordt gevraagd om de eerste pagina van uw document met meerdere pagina's op te slaan. Kies zelf een bestandsnaam of de standaard datum en tijd. Nadat u de eerste pagina hebt opgeslagen, keert u terug naar het scherm Scannen om de foto te nemen en de tweede en volgende pagina's toe te voegen. Hiervoor drukt u elke keer op de knop Pagina toevoegen op het voorleesscherm. Deze werkwijze laat u toe om meerdere pagina's aan één enkel document toe te voegen.Om het proces te voltooien, moet u wel het volledige bestand nogmaals opslaan nadat u de laatste pagina hebt toegevoegd.

Afbeelding weergeven

Dit zal de huidige gescande afbeelding tonen die iemand met normaal gezichtsvermogen kan helpen problemen bij tekstherkenning te analyseren en uit te leggen.

Opnieuw herkennen

Gebruik deze functie om de laatst gescande foto opnieuw te verwerken en voor te lezen in een andere teksttaal of in de tegenovergestelde kolommodus. Met de kolommodus aan kunnen bijvoorbeeld alle items van een restaurantrekening van boven naar beneden worden gelezen, in plaats van het lezen van het item en de prijs van links naar rechts.

Tekstweergave

De herkende tekst wordt hier weergegeven. Conventionele tekstnavigatie kan worden gebruikt, zoals de pijltjestoetsen Page Up, Page Down, Home, en End. De tekst kan worden geselecteerd door het toevoegen van de Shift-toets aan de eerder genoemde navigatietoetsen. De tekst kan worden gekopieerd met Ctrl+C. Hoewel dit tekstgebied alleen lezen is, kan gekopieerde tekst in andere programma's worden geplakt met het commando Ctrl+V.

Vorige pagina

Verplaats naar de vorige pagina van het document.

Vorige

Verplaats naar de vorige zin.

Afspelen/pauzeren

Stoppen of beginnen met lezen. Gebruik Ctrl+P ergens op dit scherm.

Volgende

Verplaats naar de volgende zin.

Volgende pagina

Verplaats naar de volgende pagina van het document.

 

Let op: Alle navigatiebedieningselementen beginnen met lezen als de automatische leesoptie is geselecteerd.

Voorleestaal

Deze optie wijzigt de taal van de voorleesstem. Dit moet niet worden verward met vertaling of veranderen van de taalherkenning.

Snelheid verlagen

Verlaagt leessnelheid

Voorleessnelheid

Toont de huidige waarde van de leessnelheid. Dit kan direct worden aangepast. Het gebruik van de Snelheid verhogen en Snelheid verlagen knoppen is niet nodig.

Snelheid verhogen

Verhoogt de voorleessnelheid.

Verkennerscherm

In het scherm "Verkenner" bevinden zich uw opgeslagen bestanden.

Druk op de toets Toepassingen, die zich meestal tussen twee toetsen aan de rechterkant van de spatiebalk bevindt, of gebruik de toetscombinatie Shift+F10 voor toegang tot het extra bestandsbeheer-gerelateerde acties, waaronder e exportopties, hernoemen en het verwijderen van opgeslagen documenten.

De bestanden op dit apparaat selecteren

Hiermee kunt u bladeren in het bestandssysteem van uw pc, waaronder de toegang tot bestanden opgeslagen in Microsoft OneDrive, Dropbox of andere clouddiensten waar u gebruik van kunt maken.

Hieronder meerdere bestanden selecteren

Schakel deze instelling in om een actie uit het contextmenu voor meerdere bestanden toe te passen.

Context menu

De volgende acties zijn beschikbaar in het Contextmenu en kunnen worden gebruikt wanneer een bestandsnaam is gemarkeerd:

 • Openen – Opent het momenteel geselecteerde document.
 • Verwijderen – Verwijdert een of meerdere geselecteerde documenten.
 • Hernoemen – Maakt het hernoemen van het geselecteerde document mogelijk.
 • Kopiëren – Maakt een duplicaatdocument aan met het woord ”kopie” toegevoegd aan het einde van de bestandsnaam.
 • Exporteren – Maakt een document aan om op te slaan of te gebruiken buiten de KNFB Reader.
 • Bestandsnaam – Dit is standaard de naam van het geselecteerde bestand, maar indien gewenst kan dit worden veranderd.
 • Bestandstype – Verschillende documentformaten kunnen worden geëxporteerd.
 • Gewone tekst
 • Gestijlde tekst
 • MS Word
 • HTML
 • KNFB (Opmerking: Bestanden met de “.KNFB” extensie zijn gecomprimeerde archiefbestanden met de originele gescande afbeelding en alle andere bestandsformaten hierboven.)

Selecteer de locatie voor uw geëxporteerde bestand met behulp van de Windows bestandsbeheer bedieningselementen beschikbaar in Windows 10.

Instellingen

Navigeer naar het Instellingenscherm in het Hoofdmenu. Dit scherm bevat groepen instellingen die zijn gekozen uit een paneel van opties. Gebruik de pijltjestoetsen om een optie te kiezen, en druk op de Enter toets om deze te selecteren en de geselecteerde groep van opties te openen. Met de linker- en rechterpijltjestoets krijgt u toegang tot alle beschikbare keuzes, terwijl de omhoog- en omlaagpijltjestoets verticaal van rij naar rij bewegen.

 

De opties op het scherm Instellingen zijn de volgende (van links naar rechts en beneden):

Leesinstellingen

Deze opties bepalen hoe de inhoud wordt weergegeven en hoe het lezen automatisch begint.

 • Schermkleur
 • Lettertype
 • Lettergrootte
 • Markering– Schakel de markering in en uit.
 • Kleuren markeren – Controlekleur van de momenteel geselecteerde zin.
 • Dubbel markeren kleuren – Het momenteel gekleurde woord kan ook een unieke kleurmarkering hebben.
 • Automatisch afspelen – Wanneer dit is ingeschakeld, begint het lezen automatisch als de tekst wordt herkend.

Spraakinstellingen

Deze drie groepen van instellingen bepalen de spraakkenmerken voor de interne stem van de KNFB Reader. Ze werken onafhankelijk van de schermtoegang tot software-instellingen.

 • Snelheid verlagen
 • Snelheid
 • Snelheid verhogen

 

 • Volume verlagen
 • Volume
 • Volume verhogen

 

 • Voorleestaal
 • Standaardstem

OCR-instellingen

 • Standaard OCR-taal
 • Beeldbron selecteren

Camera-instellingen

 • Beschikbare camera's
 • Beschikbare resoluties – In het algemeen is de hoogst beschikbare resolutie wenselijk, maar dit kan een negatieve invloed hebben op de verwerkingssnelheid van tragere apparaten.
 • Camerarotatie – Omdat de herkenning van de KNFB Reader niet wordt beïnvloed door de oriëntatie van de pagina , is de verschijining van de pagina in de afbeeldingsweergave het resultaat van de documentoriëntatie ten opzichte van de camera. Uw fysieke omgeving kan het plaatsen van een externe camera dicteren zodat de verwachte bovenkant van het camerabeeld niet wordt uitgelijnd met de bovenkant van het document. Deze rotatie-optie kan worden gebruikt om een dergelijke mismatcth op te lossen. Een aanpassing van 90 graden is niet ongewoon.
 • Flitsmodus – Om een haarscherpe foto te kunnen nemen met het oog op optimale tekstresultaten, is een adequate lichtbron enorm belangrijk. De cameraflitsfunctie, toegankelijk via mobiele apparaten door het naar rechts vegen vanuit Instellingen in het Afbeelding scannen scherm, kan op drie manieren worden ingesteld: Automatisch, aan en uit. Standaard wordt de instelling Altijd gebruikt. Bij de automatische cameraflits bepaalt de lichtsensor van de camera of extra verlichting vereist is.Bij een te donkere omgeving wordt de led-flits ingeschakeld. Door tussen de verschillende flitsmodi te switchen, krijgt u wellicht betere tekstresultaten afhankelijk van het materiaal waaruit het gefotografeerde document bestaat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u bij een glanzende brochure of vanaf een computerscherm een beter tekstresultaat krijgt wanneer de cameraflits is uitgeschakeld.
 • Scherpstelmodus – Als dit mogelijk is met uw camera, wordt dit automatisch ingesteld op Continue. Wijzigingen worden over het algemeen niet aanbevolen.

Scaninstellingen

Controleer de instellingen voor aangesloten scanners.

 • Beschikbare scanners – Selecteer het gewenste apparaat uit de lijst van aangesloten scanners.
 • Helderheid – Sommige camera's bieden de mogelijkheid om de helderheid van de interne lamp te regelen. Dit kan een aanzienlijke invloed hebben op de herkenningsresultaten afhankelijk van het individuele document. Een document dat beschadigd is of een slecht contrast heeft kan worden verbeterd met verhoogde verlichting, terwijl zeer dunne bladzijden kunnen worden weggewassen door het schijnende licht.
 • Contrast – Past de lichte en donkere drempelwaarde aan. Mag door de meeste gebruikers niet worden gewijzigd.
 • Scanningsmodus
 • Automatisch
 • Kleur
 • Grijs-schaal
 • Monochroom

Handmatig wijzigen van deze instellingen kan verbeterde herkenningsresultaten opleveren, maar het wordt over het algemeen alleen aangeraden voor gevorderde gebruikers. De gepatenteerde technologie van de KNFB Reader verwacht afbeeldingen in kleur en presteert onder de meeste omstandigheden waarschijnlijk het beste met deze instellingen.

Tilt-instellingen

 • Geluid – Geeft geluidssignalen die toe- en afnemen evenredig met de mate van afwijking van het horizontale of verticale vlak.
 • Trilling – Geeft haptische pulsen die toe- en afnemen evenredig met de mate van afwijking van het horizontale of verticale vlak.

Cloudinstellingen

 • Opslaan in OneDrive – Alle documenten opgeslagen in de Verkenner worden opgeslagen in een KNFB-map en ook in OneDrive.
 • KNFB bestanden naar OneDrive back-uppen – Alle documenten in de Verkenner worden gecomprimeerd en opgeslagen als een bestand met de naam “backup.zip” in de KNFB-map.
 • KNFB-bestanden opvragen van OneDrive – Bestanden die eerder zijn opgeslagen met behulp van terugzetten vanuit OneDrive worden opgevraagd en verschijnen dan in de KNFB Reader bestandsverkenner.
 • Opslaan in Dropbox – Alle documenten opgeslagen in de Verkenner worden opgeslagen in een KNFB-map en ook in Dropbox.
 • KNFB bestanden naar Dropbox back-uppen – Alle documenten in de Verkenner worden gecomprimeerd en opgeslagen in Dropbox als een bestand met de naam “backup.zip” in de KNFB-map.
 • KNFB-bestanden opvragen van Dropbox – Bestanden die eerder zijn opgeslagen met behulp van terugzetten vanuit Dropbox worden opgevraagd en verschijnen dan in de KNFB Reader bestandsverkenner.

Info KNFB-Reader

Bevat versie-informatie en andere details.

 

Pdf- en fotobestanden

Een van de meest voorkomende vormen van het gebruik van de KNFB Reader, vooral op een desktop, laptop, of notebookcomputer is het herkennen van anders ontoegankelijke PDF-documenten.

 

Het is mogelijk om pdf-, png- en jpg-bestanden in de KNFB Reader te importeren voor tekstverwerking. Hiervoor gebruikt u de functie “Openen met”. Dit betekent dat als u een pdf- of jpg-bestand met foto's heeft waarvan u weet dat het ook tekst bevat, u door het bestand naar de KNFB Reader app te importeren, het bestand snel kunt verwerken en eventuele tekst kunt extraheren. De inhoud kan dan hardop worden voorgelezen en is ook beschikbaar in braille zoals geleverd door u gekozen scherm toegangssoftware.

 

Hulp nodig?

De beste manier om u te perfectioneren in het gebruik van de KNFB Reader, is wellicht door van andere gebruikers te leren. Bij de National Federation of the Blind wordt er voor dit doel een e-maillijst bijgehouden.

 

Om u aan te melden, gaat u naar www.nfbnet.org/mailman/listinfo/readerusers_nfbnet.org, of u kunt ook een e-mail sturen naar reader-users-request@nfbnet.org (vermeld “Aanmelden” in de onderwerpregel).

 

Hebt u toch nog vragen nadat u deze gebruikersgids hebt geraadpleegd of advies aan andere gebruikers hebt gevraagd? Stuur dan een e-mail voor ondersteuning naar support@knfbreader.com.

 

Contactgegevens:

National Federation of the Blind:

support@knfbreader.com;

www.knfbreader.com

(347)422-7085

 

SensotecNV:

www.sensotec.be

 

 

 

Bijlage A: Lijst van sneltoetsen

Wereldwijd

Ctrl + M

Schakelmenu

Backspace

Vorig scherm

Alt + C

Scannen scherm

Alt + F

Verkennerscherm

Alt + R

Leesscherm

Alt + S

Instellingenscherm

Ctrl

Stop alle spraak

Scannen

Ctrl + F

Beeldbereik

Ctrl + B

Batchmodus activeren

Ctrl + T

Foto nemen/document scannen

Lezer

Ctrl + P

Tussen afspelen/pauzeren schakelen

PgUp

Vorige pagina

PgDown

Volgende pagina

Ctrl + F

Volgende zin

Ctrl + B

Vorige zin

Ctrl + S

Opslaan als

Ctrl + R

Opnieuw herkennen

Ctrl + I

Gescande afbeelding weergeven

Ctrl + N

Een nieuwe pagina toevoegen

 

Verkenner

Ctrl + E

De bestanden op uw apparaat bekijken

Shift + F10

Context bestandsmenu openen

Toepassingstoets

Context bestandsmenu openen

 

Bijlage B: Compatibele camera's en scanners

In het algemeen moet elke Windows 10 compatibele scanner of camera werken, hoewel sommige drivers met ontoegankelijke drivers kunnen komen. Dit ligt buiten de macht van de KNFB Reader.

Camera's

 • HoverCam Solo 8
 • HoverCam 5
 • ZiggiCam
 • Een selectie van merkloze webcams

Scanners

 • CanoScan LIDE 210
 • PlustekOpticBook 4800

 

Bijlage C: Vereisten voor het uitvoeren van de KNFB Reader

Hardware

De KNFB moet kunnen werken op elk apparaat dat geschikt is voor het installeren en uitvoeren van Windows 10. Oudere machines en apparaten met minder beschikbaar RAM-geheugen zijn misschien langzamer. Het verlagen van de resolutie van afbeeldingen kan helpen, maar er is natuurlijk een minimum waarbij de tekst ook niet kan worden herkend. Dit zal variëren afhankelijk van de specifieke configuratie.

 

Bijlage D: Bekende problemen

Het wordt aanbevolen dat uw computer opnieuw wordt opgestart na het aansluiten van een camera of scanner. Dit niet doen, kan onvoorspelbare resultaten binnen de KNFB Reader produceren.

 

Wanneer Narrator wordt uitgevoerd, kan het leesvolume van de KNFB Reader misschien te laag zijn om te horen. Dit kan worden opgelost door over te schakelen naar de Narratorinstellingen en het drukken op de algemene knop, haal dan het vinkje weg bij de optie “Het volume van andere apps verlagen wanneer de Narrator spreekt.”